ឯកឧត្តម​អភិសន្តិបណ្ឌិត​ ស​ សុខា​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បាន​​សម្រេច​ដក​ហូត​មុខ​តំណែងលោក​ ហេង ហាប់ ពីស្នង​ការរង​នៃ​ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតឱ្យមកជាមន្ត្រី។​ មូលហេតុ ល្មើសវិន័យ​របស់កង​កម្លាំងន​គរ​បាលជាតិ។ ​នេះបេី​យោងតាមប្រកាស​ចុះថ្ងៃ​ទី១២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣..

ឯកឧត្តម​អភិសន្តិបណ្ឌិត​ ស​ សុខា​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បាន​​សម្រេច​ដក​ហូត​មុខ​តំណែងលោក​ ហេង ហាប់ ពីស្នង​ការរង​នៃ​ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតឱ្យមកជាមន្ត្រី។​ មូលហេតុ ល្មើសវិន័យ​របស់កង​កម្លាំងន​គរ​បាលជាតិ។ ​នេះបេី​យោងតាមប្រកាស​ចុះថ្ងៃ​ទី១២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣៕