ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត ដើម្បីចូលបំពេញការងារនៅក្រសួងព័ត៌មាន….!

ឥត

ភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះ បរិត្តដើម្បីចូលបំពេញការងារក្នុងអណត្តិទី៧ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ។