យុទ្ធនាការ រាប់ថយក្រោយ១០០ថ្ងៃ ព្រឹត្តិការណ៍ 32nd SEA Games និង 12th ASEAN Para Games 🇰🇭

 

ថ្ងៃទី២៥ មករា ឆ្នាំ២០២៣ គឺជាថ្ងៃយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយ ១០០ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៉ីហ្គេម លើកទី៣២ (32nd SEA Games) និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ (12th ASEAN Para Games) ដែលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលកម្ពុជារង់ចាំរយៈពេល ៦៤ឆ្នាំ រហូតបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយនេះឱ្យបានផុសផុល៕