សត្វគោចំនួន៨ក្បាលរបស់ពលរដ្ឋនៅភូមិសាមឃួយត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់

សត្វគោចំនួន៨ក្បាលរបស់ពលរដ្ឋនៅភូមិសាមឃួយត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់

កាលពីថ្ងៃទី៣ខែមិថុនា២០២២មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងខ្លាំង លាឡំជាមួយផ្គររន្ទះបានបាញ់ត្រូវសត្វគោរបស់ប្រជាពរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាមឃួយ ងាប់គោជិត១០ក្បាល។

ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់គោបានឲ្យដឹងថា នៅវេលាម៉ោងជិត៤រសៀលថ្ងៃទី៣មានធ្លាក់ភ្ញៀងយ៉ាងខ្លាំងដោយលាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះផងពួកគាត់់បានចេញទៅមើលគោដែលចងឲ្យសុីស្មៅនៅខាងក្រោយភូមិ ក៏បានឃើញគោងាប់ជិត១០ក្បាលងាប់រនោករនែល។