ពិធីជួបជុំរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៌កោះពេជ្រ – ម៉ោង ១៤:០០ នាទី

អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ជើញដល់ និងត្រួតពិនិត្យវិធានសុខាភិបាល ភ្ញៀវកិត្តិយស ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន អ្នកនាំពាក្យ រដ្ឋបាល

– ម៉ោង ១៦:០០ នាទី
រាជធានី ខេត្ត អញ្ជើញដល់
– ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី
គណៈអធិបតី អញ្ជើញដល់
-ម៉ោង ១៧:០០ នាទី
ការអញ្ជើញដល់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចាប់ផ្តើមប្រារព្ធពិធី
– គោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
– មតិស្វាគមន៍ និងរបាយការណ៍ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន – ប្រសាសន៍សំណេះសំណាលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
– ពិធីបំពាក់មេដាយថ្នាក់ជាតូបការ (គោរពស្នើសុំអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់)
– ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាក្រុម (មិនលើសពី ២០ រូប/ក្រុម អាស្រ័យលើពេលវេលា និងការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចតេជោ)
– ពិសាអាហារសាមគ្គី
*រក្សាសិទ្ធិកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់

អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ជើញដល់ និងត្រួតពិនិត្យវិធានសុខាភិបាល ភ្ញៀវកិត្តិយស ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន អ្នកនាំពាក្យ រដ្ឋបាល
– ម៉ោង ១៦:០០ នាទី
រាជធានី ខេត្ត អញ្ជើញដល់
– ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី
គណៈអធិបតី អញ្ជើញដល់
-ម៉ោង ១៧:០០ នាទី
ការអញ្ជើញដល់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចាប់ផ្តើមប្រារព្ធពិធី
– គោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
– មតិស្វាគមន៍ និងរបាយការណ៍ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន – ប្រសាសន៍សំណេះសំណាលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
– ពិធីបំពាក់មេដាយថ្នាក់ជាតូបការ (គោរពស្នើសុំអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់)
– ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាក្រុម (មិនលើសពី ២០ រូប/ក្រុម អាស្រ័យលើពេលវេលា និងការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចតេជោ)
– ពិសាអាហារសាមគ្គី
*រក្សាសិទ្ធិកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់