នារីម្នាក់ដែលស្រែទ្រហ៊ោទ្រហឹងយំ នៅពេលដែលសាកសពរបស់លោក Niraka ត្រូវជាប្តីរ បស់គាត់ បាននាំយក ទៅធ្វើបុណ្យបូជា តាមប្រពៃណីសាសនា របស់ប្រទេសខ្លួន ..

នារីម្នាក់ដែលស្រែទ្រហ៊ោទ្រហឹង នៅពេលដែលសាកសពរបស់លោក Niraka ត្រូវជាប្តីរ បស់គាត់ បាននាំយក ទៅធ្វើបុណ្យបូជា តាមប្រពៃណីសាសនា របស់ប្រទេសខ្លួន ។

 

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ : ការថតវីដេអូនៃការសន្ទនា របស់គាត់ជាមួយកូនប្រុស Arman Subha Pandey នៅម៉ោងចុងក្រោយ។ ស៊ីរ៉ែនអាចត្រូវបានគេលឺសម្លេង ព្រឺព្រួចនៅជាន់ក្រោមនៅក្នុងការថតខណៈបន្ទប់របស់ គាត់ត្រូវបានផ្សែងបន្តិចម្តងៗ មុន លោត ពី ជាន់ ទី ១២ នៃ កាស៊ីណូ ដែល កំពុង ឆេះ គាត់ បាន ប្រាប់ កូន ថា – ប៉ាជិតស្លាប់ហើយ ប៉ាស្រលាញ់កូន កូនប្រុសត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម ។
ក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យ ឆេះកាស៊ីណូ នៅប៉ោយប៉ែត កាលពី
ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ។