ប្រធានអន្តរសភាអាស៊ានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិក នេប៉ាល់ និងអាហ្សែប៉ៃហ្សង់ ក្លាយជាសភាសង្កេតការណ៏អាយប៉ាពេញសិទ្ធិ

ប្រធានអន្តរសភាអាស៊ានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិក នេប៉ាល់ និងអាហ្សែប៉ៃហ្សង់ ក្លាយជាសភាសង្កេតការណ៏អាយប៉ាពេញសិទ្ធិ

ភ្នំពេញៈ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានអន្តរសភាអាស៊ាន (អាយប៉ា AIPA) នៅថ្ងៃទី២៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២២ នេះ បានសំរេចយល់ព្រមដាក់បញ្ចូលសភានៃប្រទេសចំនួន៣ជាប្រទេស សង្កេតការណ៏របស់អាយប៉ា រួមមាន៖ រដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋសភានៃប្រទេសអាហ្សែប៉ៃហ្សង់ និងរដ្ឋសភានៃប្រទេសនេប៉ាល់ ជាប្រទេសសង្កេតការណ៏អាយប៉ាពេញសិទ្ធិ៕