ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនពិរុទ្ធជនទាំងបីនាក់។

ខេត្តក្រចេះ៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះ បាឲដឹងថា នេះជាមុខសញ្ញាពិរុទ្ធជនចំនួន៣នាក់ ដែលកំពុងតែអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ឋនាគារខេត្តក្រចេះ និងបានលួចរត់ចេញពីពន្ឋនាគារកាលពីយប់ថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។

ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងប្រកាសស្រាវជ្រាវ បងស្វែងរកចាប់ខ្លួនយកមកវិញសូមមហាជនជាធារណៈបើបានឃើញអត្តសញ្ញាណជនទាំងបីនេះសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចផង៕