សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាសឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មទាំងអស់ (កុំជិះសេះមើលផ្កា)

  1. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មទាំងអស់ ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន ត្រូវចុះតាមដានជាប់ជាមួយប្រជាកសិករ និងអន្តរាគមន៍ ផ្តល់ពូជស្រូវ និងពូជដំណាំផ្សេងៗដល់ពួកគាត់។ «សូមកុំនាំគ្នាជិះសេះ មើលផ្កា»