សមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ធ្វើសន្និសីទកាសែត អំពី​លទ្ធផ​ល​នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រា.វជ្រាវ​ បំ​.បែ.កសំ.ណុំរឿ.ងឃាត​កម្មលេីស្រ្តីម្នាក់ យយកសពដាក់ក្នុងរថយន្តមកប្លុងចោល​ នៅ​សង្កាត់អូរចារ​ក្រុងបាត់​ដំបង​និងត្រូវប្រទះឃេីញកាល​ពី​រ​សៀល​ថ្ងៃទី១៤ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២២៕

សមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ធ្វើសន្និសីទកាសែត អំពី​លទ្ធផ​ល​នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រា.វជ្រាវ​ បំ​.បែ.កសំ.ណុំរឿ.ងឃាត​កម្មលេីស្រ្តីម្នាក់

 

ដាក់ក្នុងរថយន្តមកប្លុងចោល​ នៅ​សង្កាត់អូរចារ​ក្រុងបាត់​ដំបង​និងត្រូវប្រទះឃេីញកាល​ពី​រ​សៀល​ថ្ងៃទី១៤ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២២៕‌