ទំនៀមទម្លាប់បណ្ដែតសំពៅឬទូកជូនព្រលឹងដូនតាទៅវិញក្រោយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ…!

  • ទំនៀមទម្លាប់បណ្ដែតសំពៅឬទូក ជូនព្រលឹងដូនតាទៅវិញ ក្រោយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ពុទ្ធបរស័ទជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា តែងរក្សាទំនៀមទម្លាប់បណ្ដែតសំពៅឬទូក ដើម្បី បញ្ជូនអាហារនំ ចំណី ជូនដូនតា ដែលបានចែកឋាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកាន់បិណ្ឌនិង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល១៥ ថ្ងៃ ក្នុង រនោចខែភទ្របទ។ តើពិធីនោះមានអ្វីខ្លះ? អប្ស រាណិតមានសេចក្តីរាយ ការណ៍អត្ថបទ ស្រាវជ្រាវមួយ ទាក់ ទងនឹង ទំនៀមទម្លាប់នេះ….!⇒