ប្រទេសប៉ាគីស្ថានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ប៉ាគីស្ឋាន ក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត បន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះក្រុមជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តបានកំពុងធ្វើដំណើរជាបន្តតាមទូក ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរុករករបស់ពួកគេ ស្វែងរកអ្នកភូមិដែលបាត់ខ្លួននៅទីក្រុងមេហា ខេត្តស៊ីញ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ក្រោយទឹកជំនន់ ជន់ពន្លិចទីក្រុង និងភូមិដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ ។

  • រូបភាពវីដេអូឃ្លីបពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ឃើញទូកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលប្រែក្លាយទៅជាវាលទំនាបលិចទឹក ខណៈដែលក្រុម ស្ម័គ្រចិត្ត ដើរលុកទឹកត្រឹមចង្កេះ ស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួន ៕