អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់….

ខេត្តសៀមរាប៖រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បដិសេធចំពោះ ការចោទប្រកាន់របស់លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្ស សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ(LDP) ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន ដោយចោទប្រកាន់ ថា មានការយកប្រាក់ចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល ទៅ ២០ម៉ឺនរៀល សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញពីចំការម្រេច ។
ចំណុចពីទីតាំងប្រមូលផ្តុំ ទៅលំនៅស្ថានផ្សេងតាមខេត្តក្រុង និងមិនបានផ្តល់បាយទឹកឱ្យពលរដ្ឋ ទាំងនោះហូបចុកការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឡើយ៕