ឯកឧត្តម​ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ គន់​ គីម​ អនុប្រធានទី១នៃគណ:កម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ​ ថ្លែងថា​ ទោះបីទឹកស្ទឹងសែនហក់ឡេីងលេីសកម្រិតប្រកាសអាសន្ន​ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរទាមទារឱ្យជម្លៀសប្រជាជនទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅឡេីយទេ។

ឯកឧត្តម​ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ គន់​ គីម​ អនុប្រធានទី១នៃគណ:កម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ​ ថ្លែងថា​ ទោះបីទឹកស្ទឹងសែនហក់ឡេីងលេីសកម្រិតប្រកាសអាសន្ន​ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរទាមទារឱ្យជម្លៀសប្រជាជនទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅឡេីយទេ។