មួយម៉ោងមុននេះបន្តិចមានករណីប្រទង់ប្រទាញគ្នាកើតជាអំពើហិង្សានៅកាស៊ីណូដំរី (2)នៅជាប់គល់ស្ពានឆ្លងទៅវៀតណាមស្ថិតនៅជ្រៃធំស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល.!!

ព័ត៌មានបឋម៖ មួយម៉ោងមុននេះបន្តិច មាករណីប្រទុងប្រទាញគ្នាកើតជាអំពើហិង្សានៅកាស៊ីណូដំរី(២) នៅជាប់គល់ស្ពានឆ្លងទៅវៀតណាម ស្ថិតនៅ ជ្រៃធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល….!

ព័ត៌មានដែលទទួលបានដំបូងគឺបណ្ដាលមកពីការបង្ខាំងបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូ មូលហេតុមកពីការភូតកុហកថារើសបុគ្គលិកយកទៅធ្វើការនៅកាស៊ីណូខេត្តព្រះសីហនុ តែបែរជាយកពួកគាត់មកបង្ឃាំងទុកនៅជ្រៃធំទៅវិញ ហើយក៏ផ្ទុះជារឿងជម្រុងជម្រាសហឹងស្សាសំរុករត់ចេញមកខាងក្រៅដេញចាប់វាយប្រសេចប្រសាចខ្លះលោតចូលទឹកក៏មាន. ១៨/០៨/២០២២..លំអិតនៅពេលក្រោយ