សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ប្រសិនពុំមានការផ្លាស់ប្តូទេនៅយប់ថ្ងៃ២៩មេសាខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រ ប្រុយណេព្រះអង្គនិងយាងមកដល់..

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ប្រសិនពុំមានការផ្លាស់ប្តូទេនៅយប់ថ្ងៃ២៩មេសាខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រ
ប្រុយណេព្រះអង្គនិងយាងមកដល់..

សម្តេចតេជោកថ្លែងថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងទៅទទួលព្រះអង្គនៅព្រលានយន្តហោះដោយផ្ទាល់និងរួម
ដ់ណើរជាមួយគ្នាមកកាន់សណ្ឋាគារ។

ករណីបែបនេះមិនចម្លែកទេរវាងព្រះអង្គ
ជាមួយខ្ញុំព្រោះកាលពីឆ្នាំ២០១១ពេលខ្ញុំ
ទៅប្រុយណេព្រះអង្គបានបើករថយន្ត
ដោយអង្គឯងមកទទួលខ្ញុំនៅព្រលាន
យន្តហោះជូនទៅសណ្ឋាគារ។
គោលបំណងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះគឺមក
ស្រស់ស្រូបពេលព្រឹកជាមួយខ្ញុំដែល
ព្រះអង្គរាប់អានខ្ញុំដូចប្អនពៅ។

(បងប្អូន៣នាក់គឺព្រះជាបងទី១ ឯកឧត្តម
ថាក់ សុីនជាប្អូនទី២និងខ្ញុំជាប្អូនពៅ)។
ពុំមានជំនួបផ្លូវការណាមួយកើតឡើងទេតែការស្រស់ស្រូបពេលព្រឹក៣០មេសា
ខាងព្រះអង្គមានព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ាទីនដែលជាព្រះរាជ្យបុត្រ។
ឯខ្ញុំមានកូនប្រុសទាំងបីហ៊ុន ម៉ាណែត
ហ៊ុន ម៉ានិត ហ៊ុន ម៉ានី។
ក្រោយការស្រស់ស្រូបខ្ញុំនឹងដង្ហែព្រះអង្គទៅព្រលានយន្តហោះដើម្បី
ព្រះយាងនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសវិញ៕