សេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប នឹងបើកកិច្ចប្រជុំ…!

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឱ្យដឹងថា ខ្លួននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី សភាពការណ៍ទូទៅជុំវិញដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។