អ្នកកំពុងមើលហ្នឹងមានអ្នកកាន់ដៃ Countdown ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហើយនៅ?

អ្នកកំពុងមើលហ្នឹងមានអ្នកកាន់ដៃ Countdown ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហើយនៅ?

MSJ TV ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការនាំយកនូវការប្រគុំតន្រ្តីK-POPដ៏អស្ចារ្យដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាទាំងក្រៅស្រុក និងក្នុងស្រុក។
ជួបគ្នាជាមួយក្រុមតារាចម្រៀងស្រីរហូតដល់ទៅ២ក្រុមមកពីប្រទេសកូរ៉េ X:IN និង Ferry Blue។ មិនត្រឹមតែប៉ណ្ណោះបន្ទាប់ពី Countdown យើងក៏នឹងមានការ MIX ភ្លេងបែប EDM ដែលចាក់ដោយ DJ Annah មកពីប្រទេសកូរ៉េដោយផ្ទាល់។

ជួបគ្នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះណា។

តម្លៃសំបុត្រត្រឹមតែ ៣០០០០៛ សម្រាប់ Early Bird តែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីដល់ចំនួនកំណត់យើងនឹងលក់នៅក្នុងតម្លៃធម្មតាវិញ។ ត្រៀមៗទាំងអស់គ្នាណា ហើយកុំភ្លេចហៅដៃគូរដៃកង់មកផងណា។

*សំបុត្រនឹងមានដាក់លក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

***MSJ TV សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន