ឯកឧត្តមវេងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី

  1. ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងកម្មពិធីប្រគល់កញ្ចប់វិនិយោគនៃកម្មវិធី VCIS ដល់ក្រុមសហគ្រាសជលផលក្រោយប្រមូលផល ។
    ដែលកុម្មវិធីនេះគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដោយគម្រោងនេះ សហការអនុវត្តដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលទូទាំងអស់ដែលប៉ះប៉ល់ និងអង្គការ UNIDO ៕